Kinderrechtendag: het recht op rookvrij opgroeien start bij rookvrije omgevingen

Kinderrechtendag: het recht op rookvrij opgroeien start bij rookvrije omgevingen

10 November 2020

Generatie Rookvrij vraagt op de verjaardag van het VN-kinderrechtenverdrag aandacht voor het recht op rookvrij opgroeien. In het verdrag staan alle rechten van kinderen om veilig te kunnen opgroeien en zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dat wil iedereen! Daarom doen we met z’n allen heel erg ons best om het goede voorbeeld te geven: tanden poetsen voor het slapen gaan, gordel aan in de wagen en … niet roken in het bijzijn van kinderen. Want kinderen kijken héél goed naar wat volwassenen doen en kopiëren gedrag. Ook rookgedrag. 

Zien roken, doet roken

Als kinderen hun ‘voorbeelden’ zien roken, dan creëert het de indruk dat roken normaal en aangenaam is. Dat het een onderdeel van het leven is, in plaats van een dodelijke verslaving. Kinderen en jongeren kopiëren gedrag, en ook roken valt daaronder. Zien roken, doet roken.

Bovendien zijn kinderen éxtra kwetsbaar voor de schadelijke stoffen van sigarettenrook. Hun lichaam is nog volop in ontwikkeling, wat hen vatbaarder maakt voor het ontwikkelen van allerlei ziektes en aandoeningen. 

Door plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij te maken, krijgen kinderen het goede voorbeeld. Als rookvrij de norm wordt in de speeltuin, op de sportclub en bij de jeugdbeweging, zullen kinderen en jongeren weerbaarder worden tegen de sigaret. Zo verklein je de kans dat ze zélf gaan roken. En bescherm je ze tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.

Wat zegt het Kinderrechtenverdrag?

Alle kinderrechten zijn vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. In het verdrag staan alle rechten van kinderen om veilig te kunnen opgroeien en zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het belang van het kind staat àltijd voorop. Ook België heeft zijn handtekening geplaatst onder dit verdrag.

Het recht op rookvrij opgroeien wordt verdedigd door verschillende artikels van het verdrag, waaronder het recht op leven, overleven en ontwikkeling (art. 6 IVRK) en het recht op gezondheid (art. 24 IVRK). Deze artikelen geven landen de verplichting om kinderen te beschermen tegen tabaksrook en maatregelen te nemen om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken

Met verschillende concrete aanbevelingen in een aantal Algemene Commentaren, geeft het Internationaal Comité voor de Rechten van het Kind aan dat een antitabaksbeleid deel uitmaakt van het VN-Kinderrechtenverdrag. Zo stelt het Comité dat regeringen kinderen moeten beschermen tegen de schadelijke effecten van tabak, reclame en marketing en passende maatregelen moeten nemen om het gebruik van tabak bij kinderen te verminderen.

Wat kan je doen om het recht op rookvrij opgroeien te realiseren ?

Jong en oud, rokers en niet-rokers: iedereen kan een steentje bijdragen aan het creëren van rookvrije omgevingen. Een aantal tips:

 • Zien roken doet roken. Om het goede voorbeeld te geven, vragen we aan rokers om op terreinen waar veel kinderen komen, zoals speeltuintjes en sportterreinen, uit het zicht van kinderen te roken. Door dit te doen, vinden kinderen roken minder normaal en aantrekkelijk. En voorkom je dat ze meeroken.

   

 • Leer kinderen een andere sociale norm rond roken. Toon hen dat roken niet oké is. Dat maakt hen weerbaarder om later zelf niet te gaan roken.

   

 • Ben jij zelf een roker? En word je heen en weer geslingerd tussen roken of stoppen? Generatie Rookvrij werkt met verschillende gezondheidsorganisaties die diverse vormen van rookstophulp aanbieden

   

 • Rookt jouw partner of ken je vrienden of familie die roken? Stoppen met roken, gaat gemakkelijker als ze steun krijgen. Moedig ze aan om te stoppen met roken en om contact op te nemen met één van onze vele partners die rookstophulp aanbieden!

   

 • Wil je als gemeente of organisatie je steentje bijdragen aan het recht op rookvrij opgroeien? Dat kan door méér rookvrije omgevingen te creëren. Op deze pagina vind je concrete tools, stappenplannen om jouw omgeving rookvrij te maken.

Door er samen onze kinderen en jongeren te omringen met goede voorbeelden, waken we over de gezondheid van ieder kind en elke jongere.