Kiezen voor een rookvrije jeugdbeweging: 5 voordelen

Kiezen voor een rookvrije jeugdbeweging: 5 voordelen

06 April 2023

Wist je dat een rookvrije jeugdbeweging jongeren weerbaarder maakt om later zélf niet te gaan roken? En dat is nog niet alles! Ontdek hier de vijf grootste voordelen van een rookvrije jeugdbeweging.

Voordeel 1: Rookvrij = roken minder aantrekkelijk

Elk weekend trekken zo’n 260.000 Vlaamse kinderen en jongeren hun uniform aan om naar de jeugdbeweging te gaan. Dat zijn … héél veel leden! Jeugdverenigingen vervullen met andere woorden een sterke voorbeeldrol. En kinderen en jongeren kopiëren het gedrag van de mensen naar wie ze opkijken, zoals oudere leden, leiding of ouders. Ook rookgedrag. Zien roken, doet dus roken! Door je terrein rookvrij te maken, vinden kinderen roken minder normaal en aantrekkelijk.

Voordeel 2: Weerbaarder om zelf niet te gaan roken 

In België raken elke week honderden jongeren verslaafd aan tabak. Door kinderen een andere sociale norm rond roken te leren, toon je hen dat roken niet oké is. Dat maakt hen weerbaarder om later zelf niet te roken. Het is een strategie die er mee voor zorgt dat kinderen en jongeren van de sigaret af blijven. Niemand wil dat jongeren beginnen met roken, ook rokers niet.

Voordeel 3: Passief roken voorkomen

Dat roken slecht is voor de gezondheid, dat moeten we jou niet vertellen. Maar passief roken is ook ongezond. Je conditie gaat erop achteruit en het kan zelfs hart- en vaatproblemen en longziekten veroorzaken. In een rookvrije omgeving vermijd je dat kinderen en jongeren kunnen meeroken. 

Voordeel 4: Bye bye peuken

Wist je dat niet minder dan twee van de drie opgerookte peuken op de grond terechtkomen? En dat 49% van ons ingezameld zwerfvuil uit peuken bestaat? Hoe minder peuken op de grond, hoe blijer de natuur. Bovendien zorgt een rookvrij terrein ervoor dat je terrein er netter uitziet, en dat is aangenaam voor iedereen.

Voordeel 5: Veilig en gezond spelen

Een rookvrij terrein draagt bij aan een gezonde en veilige omgeving. Zo is er geen gevaar voor brandwonden of peuken die door jonge leden worden opgepakt en in de mond gestopt. Bovendien: kinderen hebben gewoon het recht om met hun vriendjes te ravotten en te spelen in een gezonde, rookvrije omgeving.

Er zijn nog meer voordelen van een rookvrij terrein. Je ontdekt ze in onze argumentatienota

>> Wil je met je vereniging aan de slag met een rookvrij terrein? Download ons handig stappenplan