Willebroek maakt speelterreinen rookvrij

Willebroek maakt speelterreinen rookvrij

28 February 2023

De gemeente Willebroek heeft alle speelpleintjes op het grondgebied rookvrij verklaard. Het gemeentebestuur vraagt om er, ook al is het in de buitenlucht, niet meer roken of vapen. “Zien roken doet roken en dat willen we niet”, klinkt het.
 
“Vorig jaar vond er een grote bevraging plaats over roken en rookvrije zones in Willebroek”, legt zorgschepen Bavo Anciaux uit. “Daaruit bleek dat een grote meerderheid van onze burgers voorstander is om een aantal zones in onze gemeente rookvrij te maken. Meer bepaald de zones waar vaak kinderen vertoeven werden veel aangehaald, zodat zij kunnen spelen en ravotten zonder in aanraking te komen met sigaretten en tabaksrook.”
 
Rookvrije pleintjes 

Daarom zet de gemeente nu de eerste stap richting ‘Generatie Rookvrij’. “Aan alle speelpleintjes op het grondgebied plaatsten we bordjes met de vraag om niet te roken of dampen in de buurt van kinderen en jongeren. Zo werken we samen aan een rookvrije toekomst.” 
 
Samen met Logo Mechelen ondersteunt Willebroek de Vlaamse campagne 'Generatie Rookvrij'. “Het is de bedoeling om mensen bewust te maken en te vragen om niet te roken in de buurt van kinderen. We kunnen mensen natuurlijk niet verbieden om te roken, maar we vragen wel om er rekening mee te houden. Een rookvrije plaats heeft nog een voordeel, er zullen veel minder peuken liggen”, besluit de schepen.