Rookvrije perrons

7 op 10 passagiers zijn voorstander van rookvrije stations

24 March 2023

Interview met Marianne Hiernaux, woordvoerster van de NMBS.

Er wordt heel wat gesproken over de nieuwe maatregel rond rookvrije perrons in België. Vanwaar kwam de impuls voor rookvrije perrons? 

Sinds 1 januari is roken en vapen verboden op alle treinperrons, zowel binnen als buiten. Dit rookverbod was al van toepassing in de treinen en stations in België. 

De maatregel komt voort uit een reeks gebeurtenissen. In 2004 werd hij geïnitieerd door de politiek. De sigaret werd verbannen uit de treinen en vervolgens geleidelijk uit stations, kantoren en gesloten openbare ruimtes zoals restaurants, speelplaatsen en wachtrijen. 

De nieuwe maatregel ging op 1 januari van kracht in alle 550 stations in het land. In Frankrijk en Nederland geld deze maatregel trouwens al langer. Het initiatief kwam vanuit de politiek en de NMBS wilde eraan werken samen met verenigingen die strijden tegen kanker en Generatie Rookvrij. 

Op 15 mei 2022 wordt de maatregel concreet door de wijziging van de wet op de politie van de spoorwegen van 2018. De wijziging is dus een uitbreiding van de wet. 

Het aanbieden van rookvrije perrons aan reizigers, betekent dat ook het verbeteren van hun reiskwaliteit? 

Je moet weten dat de verandering veel steun krijgt van de passagiers: 7 van de 10 zeggen voorstander te zijn van rookvrije perrons. Ook al zal het voor sommige passagiers natuurlijk even duren voor ze zich hebben aangepast. 

De maatregel is in meerdere opzichten interessant. Ten eerste zullen de gezondheid en het comfort van onze passagiers verbeteren. Zij bevinden zich soms in ongemakkelijke situaties. Daarnaast zullen de vele jongeren en kinderen op de perrons niet meer beïnvloed worden. Want zien roken, doet roken.

Ten tweede zal de netheid van de stations aanzienlijk verbeteren. Het ophalen van afval op de perrons en op de sporen kost jaarlijks veel geld en logistiek. Op de sporen bijvoorbeeld vereist de interventie een onderbreking van het verkeer. Het werk moest daarom 's nachts uitgevoerd worden. 

Ten slotte willen we iedereen een duidelijke boodschap geven. Vroeger wisten reizigers soms niet of ze al dan niet op een overdekt perron stonden te wachten, en begrepen ze niet of roken toegestaan was of niet. Nu geldt het rookverbod in heel het station en is er geen twijfel meer mogelijk. 

Hoe gaat u communiceren met het NMBS-personeel, dat het goede voorbeeld moet geven?

De maatregel zal wat aanpassing vragen van ons personeel. We hebben een hulpprogramma ter beschikking gesteld voor wie wil stoppen met roken. De hulpmiddelen voor rookstop, zowel financieel als via training of coaching, werden sinds vorig jaar aangeboden. 

Welke feedback heeft u tot hiertoe gekregen van pendelaars?

De maatregel lijkt momenteel goed ontvangen. We hebben ook twee proefprojecten uitgevoerd, in Mechelen en Charleroi, en de resultaten waren zeer bemoedigend. We stelden vast dat de maatregel goed ontvangen en gerespecteerd werd. Sinds de wet in werking is getreden, zitten we in een overgangsfase: we sensibiliseren zoveel mogelijk en we geven informatie. De eerste reacties, zoals je in de media of op sociale netwerken kon zien, waren vrij positief.

We hebben een bewustmakingscampagne gelanceerd om de passagiers te informeren dat ze nu in rookvrije stations reizen. De boodschap wordt overgebracht door een voice-over tijdens aankondigingen in de stations en in de treinen. We gebruiken ook schermen en posters in de stations en zelfs de sociale media om zoveel mogelijk mensen te informeren. We installeren momenteel borden om aan te geven dat de ruimtes rookvrij zijn. 

We plaatsen ook asbakken buiten aan de stations. Daarbij letten we erop dat we de reizigersstroom niet verstoren en dat we geen rookgordijn bij de ingang creëren.