Miecroob Veltem

Wie?
Miecroob Veltem
Eikestraat
 
5

3020
 
Winkesele-Delle

Dit wil ik nog even kwijt...

De damesploeg in Herent (Miecroob Veltem) kiest voor rookvrije terreinen. Hier wordt gevraagd om buiten de site te roken en wordt er dus ook rookvrij gesupporterd!

Generatie Rookvrij-signalisatiemateriaal voor de terreinen die onder de wet van 2009 vallen

Generatie Rookvrij-signalisatiemateriaal voor de terreinen die onder de wet van 2009 vallen

Door een recente wetswijziging worden omgevingen waar kinderen en jongeren komen rook- en dampvrij per 31 december 2024. Het Generatie Rookvrij-signalisatiemateriaal is toegelaten op de wettelijk rookvrije terreinen op basis van de huidige wetgeving en het beleid van de FOD, als het een verwijzing naar de wet bevat.